Zdraví plodu není hádanka

Tiskové zprávy
pondělí 21.03.2016 |MUDr. Kateřina Kyselová |Archiv novinek

S rostoucím věkem nastávajících maminek bohužel stoupá i riziko narození dítěte s poruchou počtu chromozomů, jedná se o trisomie.

S rostoucím věkem nastávajících maminek bohužel stoupá i riziko narození dítěte s poruchou počtu chromozomů, jedná se o trisomie. Zatímco u žen ve dvaceti letech je riziko narození dítěte s takovým postižením minimální, od 35 let pak významně stoupá.  Trisomie označuje chromozomální odchylku, k níž dojde, pokud se objeví tři kopie konkrétního chromozomu namísto očekávaných dvou. Prenatální TRISOMY test je další možností pro nastávající maminky, jak více zjistit o svém těhotenství už v 11. týdnu těhotenství. Výsledek zná žena nejpozději do sedmi pracovních dnů.

Nejčastější takovouto vadou je Downův syndrom, kdy jsou přítomné tři chromozomy č. 21. Mezi další častější závažná postižení patří Edwardsův syndrom (trisomie 18) a Patauův syndrom (trisomie 13). „Tyto syndromy nelze v současnosti léčit, jsou spojené s vyšší mírou samovolných potratů, děti narozené s těmito syndromy mohou mít různě závažnou mentální retardaci, srdeční vady nebo jiné závažné zdravotní poruchy a zkrácenou délku života,“ uvedla gynekoložka a genetička MUDr. Kateřina Kyselová.  V současné době je podle statistik asi 15 procent nastávajících maminek starších 35 let, přitom do roku 2000 to bylo jen pět procent. Od té doby věk rodiček bohužel stoupá a tím stoupá i riziko narození dítěte s poruchou počtu chromozomů. „Například ve dvaceti letech jedna žena z 1500 stejně starých těhotných čeká plod s Downovým syndromem, ve 35 letech je to už jedna z 350, ve čtyřiceti letech jedna ze sta a ve 45 letech dokonce jedna ze 23,“ upřesnila lékařka.  

Test TRISOMY vyvinuli odborníci na Slovensku, což se příznivě odráží na jeho ceně, která je v porovnání s podobnými dostupnými zahraničními testy podstatně nižší. TRISOMY test není hrazen ze zdravotního pojištění, vyšetřuje se na žádost pacientky a důležitou informací je, že se nemusí na zpracování posílat do zahraniční, ale vyšetřuje se v české laboratoři SPADIA LAB, a.s. V případě zájmu těhotné lze určit i pohlaví plodu. 

SPADIA LAB, a.s. je česká diagnostická laboratoř, která patří k největším poskytovatelům laboratorní medicíny České republice. Komplexnost služeb zajišťují jednotlivá oddělení – klinické biochemie, hematologie, mikrobiologie, imunologie, toxikologie, farmakologie, lékařské genetiky, cytologie a histologie. Hlavním cílem je dlouhodobé poskytování špičkové laboratorní medicíny a spolupráce se spolupracujícími lékaři a zdravotnickými zařízeními. V popředí zájmu je také rozvíjení nových metod a inovátorských postupů. Pracovníci se současně podílejí společně s univerzitními centry na vědeckých projektech a také se věnují publikační a přednáškové činnosti. Laboratoř je akreditována podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 15189:2013.

Kontakt pro média:
Mgr. Simona Součková,
+420 724 148 092