TRISOMY test

je neinvazivní screeningové vyšetření z krve matky, které dokáže s velkou citlivostí a přesností vyloučit přítomnost nejčastějších chromozomálních poruch plodu již od 11. týdne gravidity. V případě zájmu je možné zjistit také pohlaví plodu.

​Ve srovnání s jinými screeningovými metodami:

  • má o něco vyšší citlivost a přesnost sledovaných poruch,
  • výrazně nižší falešnou pozitivitu vyšetření,
  • snižuje počet potřebných choriocentéz nebo amniocentéz,
  • nepředstavuje pro matku ani dítě žádné riziko.
V případě zájmu těhotné je možné prostřednictvím TRISOMY testu zjistit také pohlaví plodu.V krvi matky koluje již v časném stádiu těhotenství volná DNA související s vyvíjejícím se plodem, nazývaná také jako fetální DNA (cff DNA). Pomocí speciálního vyšetření v laboratořích je možné tuto DNA izolovat, analyzovat a identifikovat případný výskyt trizomií (tří stejných chromozomů).

99,93 % spolehlivost detekce

více než 10 let vývoje a zkušeností

více než 30 tisíc vyšetření

7 dní trvá v průměru vyšetření vzorků