CENTRUM LÉKAŘSKÉ GENETIKY
Frýdek-Místek a Praha


Centrum lékařské genetiky v​e Frýdku Místku a v Praze poskytuje komplexní poradenství týkající se dědičných chorob.

Typickým rysem lékařské genetiky je to, že jde o obor, který se nezabývá pouze pacientem a jeho nemocí, ale i dopadem onemocnění na rodinu (současnou i budoucí). Často také ke konzultaci přichází zdravý člověk, v jehož rodině se u blízkého příbuzného dědičné onemocnění vyskytlo a on či jeho potomci mohou být rozvojem onemocnění ohrožení.

Genetika ve službách medicíny

MUDr. Kateřina Kyselová byla hostem v pořadu SAMA DOMA. Hovořila o vyšetření embryií před umělým oplodněním a také o možnostech genetiky v prenatální diagnostice. Jako jednu z možností uvedla i TRISOMY test, který s vysokou pravděpodobností umí vyloučit Downův, Edwardsův a Patauův syndrom.