O NÁS

Centrum lékařské genetiky ve Frýdku Místku a v Praze poskytuje komplexní poradenství týkající se dědičných chorob. Typickým rysem lékařské genetiky je to, že jde o obor, který se nezabývá pouze pacientem a jeho nemocí, ale i dopadem onemocnění na rodinu (současnou i budoucí). Často také ke konzultaci přichází zdravý člověk, v jehož rodině se u blízkého příbuzného dědičné onemocnění vyskytlo a on či jeho potomci mohou být rozvojem onemocnění ohrožení.

Komu je genetická konzultace určená

  • pediatriční pacienti – mentální retardace, vícečetné vrozené vývojové vady, poruchy růstu, poruchy zraku, sluchu, porucha kostního vývoje, předčasná či opožděná puberta, nervo-svalové onemocnění, podezření na dědičné onemocnění či riziko dědičného onemocnění, které se objevilo v rodině atd.
  • páry před plánovaným těhotenstvím – potíže s otěhotněním, opakované potraty, kontakt s toxiny v pracovním prostředí, dlouhodobá medikace nutná i během gravidity, dědičné onemocnění u jednoho z páru či v rodině atd.
  • dárci gamet
  • těhotné ženy – užívání léků čí kontakt s toxiny v graviditě, chronické onemocnění u těhotné ženy, zvýšené riziko postižení plodu (pozitivní screening, patologický UZ nález), věk nad 35 let, dědičné onemocnění u těhotné, partnera či blízkého příbuzného, gravidita z příbuzenského vztahu atd.
  • dospělí pacienti – podezření na dědičné onemocnění u pacienta nebo blízkého příbuzného, časté nádorové onemocnění v rodině, nádorové onemocnění u pacienta s rozvojem v mladém věku, vyšetření na přenašečství genetického onemocnění, dědičné onemocnění s rozvojem v dospělosti (kardiomyopatie, dědičné neurologické onemocnění,...) atd.
    ​​